img_115         

 

 

 

El servei de lloguer de la maleta entrarà en vigor el dimecres anterior al cap de setmana corresponent a l'esdeveniment, a partir de les 5 de la tarda, i acabarà el  dimecres següent al mateix cap de setmana, a les 2 de la tarda. L'import del servei de lloguer és de 75 euros, als quals s'han d'afegir 250 euros de fiança. Serà necessari efectuar el pagament total de 325 euros en efectiu quan es reculli la maleta. 

 

Els 250 euros corresponents a la fiança es tornaran també en efectiu quan s'entregui la maleta. En cas de pèrdua o desaparició de la maleta s'haurà d'abonar la quantitat de 500 euros.

 

Per cada jornada que superi els dies establerts la quantitat a pagar serà de 50 euros.

 

One To One bike no es fa responsable, en cap cas, de qualsevol desperfecte que hagi sofert la bicicleta i la maleta degut al transport.

 

En cas de deteriorament de la maleta per part d'entitats externes (companyies aèrees, transportistes...), serà el client qui haurà de fer-se càrrec del desperfecte, i serà ell qui haurà de realitzar les reclamacions oportunes a les entitats corresponents.