img_16.

   

 

OBJECTIUS DE L'ESCOLA

 

  • Desenvolupar característiques bàsiques del futur ciclista (qualitats físiques, motores, corporals) i els aspectes mecànics essencials de la bicicleta com a eina fonamental aplicats en un entorn de seguretat vial.

 

 

  • Potenciar les relacions humanes a través de la pràctica esportiva del ciclisme:

 

 

 

          -Educació esportiva

 

 

 

          -Companyonia

 

 

  • Comprensió i assimilació de les diferents fases de creixement i desenvolupament corporal. 

  • Realçar i defensar amb afany la imatge del ciclisme, així com la seva extraordinària importància en el món de l'esport en general.

 

     
                              img_53